CNS Statements

Under Pres. Noynoy's Regime

June 30, 2010
Isang bagong pangulo ng Pilipinas na tumatanaw ng isang daang matuwid tungo sa isang gobyernong walang korapsyon at pagbabago.

Sa siyam na taong panunugkulan ng papet, pasista, at pahirap sa masa na si dating Pangulong Arroyo, siyam na taon ding lumala ang crisis ng ating bansa.  Lalong naghirap ang kalagayan ng mga magsasaka dahil sa pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Project with Reforms (CARPER) na lalong nagbigay sa mga panginoong may-lupa upang mag-legalisa ng ng pangangamkam ng lupa at panghuhuthot ng ani, bukod pa sa ibang isinatupad na batas. Lalong lumubha ang kalagayan ng mga ating mga manggagawa.  Sa kabila ng mahigit sa 900PHP na kinalailangan ng isang pamilya upang matustusan ang kanilang araw-araw na pangangailangan, mahigit-kumulang na 400PHP lamang ang tinatanggap nila, dagdag pa ang kakulangan sa mga incentives, insurances, benefits, atbp.  Lalong naghirap ang kalagayan ng kabataan.  Walang habas ang patuloy na pagtaas ng matrikula at ang bilang ng out-of-youth.


Madaling nakuha ni Pang. Noynoy ang simpatya ng sambayanan para sa isang "pagbabago".  Bukod pa sa imahe ng pagbabalik ng demokrasya ng kanilang mga magulang, puro retorika ng moralidad at simbolo ng aniya'y pagbabago ang bitbit ng kanyang kampanya.

Upang matugunan ang paghihirap at pangangailangan ng ating mamamayan, kailangang makita natin ang mga pinag-ugatan ng mga suliraning ito - ang paulit-ulit na krisis ng kahirapan.

Marapat na ibigay sa mamamayan ang kanilang batayang demokratikong karapatan.  Dapat na ibigay sa magsasaka ang kanilang lupang inaasam, ng sa gayong maiahon nila ang kanilang sarili, tumaas ang produksyon, at gayon din naman ang problema sa pagkain ng ating bansa.  Dapat na ibigay sa mga manggagawa ang sapat na sahod para sa disenteng pamumuhay, at tamang mga benepisyo para sa kanilang proteskyon, nang sa gayon lalong lumakas ang ating lakas-paggawa.  Dapat magkaroon ng pambansang industriyalisasyon, labas sa pangingialam ng interes ng transnational corporations, upang magkaroon tayo ng sarili nating mga pagawaan, emplyment reserves, ang kitang ang ating bansa ang makikinabang. Dapat ibigay, sa lahat ng sektor panlipunan, lalo na sa mga kabataan, ang karapatan at abo't-kayang edukasyon, upang sa gayon ang kalakhang bilang natin ay makakapag-aral, at makatulong sa pambansang pag-unlad at industriyalisasyon.  Dapat na tanggalin ang malakas at mapang-abusong pampulitika at pang-ekonomiyang kapangyarihan sa hanay ng iilan lamang. Parusahan ang mga nagkasala, partikular na si PGMA, kung saan naganap ang maraming political killings, napakaraming kasinungalingan, at naganap ang pinakasadlak na kalagayan ng Pilipinas.

Hamon natin ang mga ito sa bagong rehimen tungo sa tunay na pambansang kaunlaran.

CNS Statement on Rotting Education System in UP

It has been five years since a tyrant took over University of the Philippines.

Emerlinda Roman, President of University of the Philippines (2004-2010) promised and took an oath to uplift the state of the whole UP Community through implementing policies that will benefit the majority of the university's population. It was in Roman's term that the tuition fee increased by more or less 300% which resulted to the further commercialization of the University in contrary to its primary goal of giving education to the masses. It was also in Roman's term that the Ayala Technohub (supposedly a Science & Technology Park) was built which used the university's idle lands as Income-Generating Projects instead of using it for academic buildings to further cater with the students' academic needs. It was also in her term that Student Representation was threatened, as there were modes of changing the current Codified Rules for Student Regent Selection which will only result to three scenarios: 1) the Student Regent's place in the Board of Regents will be vacated 2) the Student Regent will be Malacanang-appointed 3) the disenfranchisement of the Office of the Student Regent. This issue however underwent a referendum and showed that the most decisive force in the university is the collective action of the students, as more than 50% + 1 voted to maintain the current CRSRS.

As Roman's term is coming to an end, it is predictable that she, together with her "teammates" will make moves and seize the time left for them to further worsen the crisis our university is facing.

These moves involve the still not granted tenure of a progressive professor from the Dept. of Sociology, Prof. Sarah Raymundo with flawed and unjust reasons such as respecting the "autonomy of the department" when Roman has the capacity to grant the progressive professor's tenure. It is unjust and flawed as to say that the continuous fight for Prof. Sarah's tenure is only the interest of the "subjective minority" when in fact, last March 2008, the majority of the Dept.'s tenured professors voted for the granting of Prof. Sarah's tenure and it was the "subjective minority" from the Dept. of Sociology that relentlessly turned the decision for political reasons.

And Last January 29 2010, four sectoral regents walked out of the Board of Regents' meeting as a sign of protest against Pres. Roman and her team's mode of resurrecting the issue of Student Regent Charisse Banez's legality to represent the students, on the grounds that Banez is not a student of UP as she was not able to comply on the assigned date but contrary to that, Banez is still a student of UP Los Banos until now. But this issue was already resolved on the BOR meeting last Dec.18 2009, wherein Banez was one of those who voted for Dr. Jose Gonzalez as the new director of the Philippine General Hospital. Roman and her "teammates", being the pro-commercialization regents that they are wants Dr. Carmelo Alfiler, also Malacanang's bet and is pro-commercialization, to be PGH's director. In this light, it is tactical for Roman to eliminate one of the regents that go against her will, and the easiest target is the Student Regent. Roman is using Banez's weakness to eliminate the student's reprentative to the BOR to make it easier for them to railroad and implement anti-student policies such as the new set of proposed increase in graduate courses and laboratory fee increases in Civil Engineering and EEE, which will only further worsen the students' state.

These events only shows how the current education system is already rotting and that this system does not cater anymore to the welfare of the majority of the students. We, as iskolars ng bayan must act together as one community and oppose the administration's fascism through collective action. Let us once again unite to defend our representation to the BOR which will forward our demands as students.

Defend Student Representation! Defend the Office of the Student Regent!

Kabataan, Itakwil ang Bulok na Sistema ng Edukasyon! Kumilos para sa Panlipunang Pagbabago!

Uphold Student Demands!

End Commercialization and Privatization of UP!

Fight for a Nationalist, Scientific and Mass-oriented system of Education!
Paragraph.

2010 Anniversary Statement

Ang Center for Nationalist Studies ay pangmasang organisasyon na nakabase sa Unibersidad ng Pillipinas Diliman na itinatag noong January 23 1982 bilang Education and Research arm ng University Student Council kung saan ang pangunahing tungkulin nito ay ang gumawa ng mga saliksik partikular patungkol sa mga kaganapang panlipunan na ilalabas at ipapakalat sa malawak na hanay ng mga estudyante para mas maitaas ang antas ng kamulatan sa mga kaganapang panlipunan. Panahon ng 1990s nang ang Center for Nationalist Studies ay umunlad mula sa pagiging EdRes arm ng USC patungo sa pagiging isang pangmasang organisasyon na ang pangunahing tungkulin ay magmulat, mag-organisa at magpakilos.

Sa nakaraang dekada ay nakakamit na ang Center for Nationalist Studies ng ilang tagumpay sa pambansang antas at maging sa mga isyu sa unibersidad, alinsunod sa pangunahing tungkulin nito. Nariyan ang paglahok nito sa malawakang kampanya upang patalsikin ang pangulo noong 2001 na si Joseph Ejercito Estrada, ang malawakang kampanya sa pagbabasura ng Visiting Forces Agreement, ang pagkundina ang paghingi ng hustisya para sa mga biktima ng Hacienda Luisita Massacre noong 2004, ang patuloy pa rin na pagtutol sa Charter Change na patuloy na isinusulong ng kasalukuyang pangulo at berdugo na si Gloria Macapagal Arroyo, ang patuloy pa rin na pagsigaw para sa hustisya para sa mga biktima ng Masaker sa Maguindanao. Sa mga isyu sa unibersidad, ang CNS ay masikhay na nakilahok sa kampanya para sa pagpapatuloy ng kasalukuyang paraan ng pamimili para sa posisyon ng Rehiyenteng Mag-aaral (CRSRS) noong unang bahagi ng taong 2009, ang patuloy pa rin na pananawagan sa pagbabasura ng Draft 2009 Code of Student Conduct na inilabas ng administrasyon unang bahagi rin ng taong 2009 at magpasahanggang ngayon ay nakabinbin na maitupad. Ang CNS ay muli na ring binuhay ang pagkakaroon nito ng library na naglalaman ng mga libro, CD, computer at TV kung saan ang mga estudyante ay malayang mapapataas ang kanilang antas ng kamulatan sa mga nagaganap sa lipunan. Ngayong taon din ang unang beses na magkakaroon ng Alumni Homecoming na naglalayong tipunin at konsolidahin ang lahat ng myembro nito upang sama-samang ipagdiwang ang ika-28 na anibersaryo ng organisasyon at muling bumalik sa batayang prinsipyo na maglingkod para sa ikabubuti ng malawak na bilang ng mamamayan.

Sa pagpasok ng CNS sa ika-29 na taon nito ng pakikibaka, tinatanaw nito na higit pang paigtingin ang pagtugon sa pangunahing tungkulin nito at alinsunod dito ay maglalabas ng isang libro na pinagtipon-tipong mga akda ng mga estudyante ng Unibersidad na nagpapakita ng kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas nang sa gayon ay mapaabot sa mas malawak na hanay ng mamamayan ang kasalukuyang krisis sa edukasyon at tuloy ay himukin ang lahat na lumahok sa pagtatapos ng krisis na ito. Tinatanaw din ng organisasyon na makapaglunsad ng mga Leadership Congress na naglalayong tumipon ng mga lider-estudyante mula sa iba’t-ibang paaralan sa iba’t-ibang bahagi ng bansa upang imulat ang mga lider na ito nang sa panahon ng kanilang pamumuno ay tangan-tangan na nila ang pagsusulong sa demokratikong interes ng kanilang pinamumunuan. Sa taong 2012, tinatanaw ng CNS na magkaroon ng Grand Alumni Homecoming upang ipagdiwang ang ika-30 anibersaryo ng organisasyon. Tinatanaw na sa taong ito ay makapagpalawak ang CNS sa 300 na kasapian o higit pa upang mas marami ang sama-samang kikilos para sa pagsusulong ng demokratikong karapatan ng mga estudyante at ng mga mamamayan sa kabuuan.

Ang Center for Nationalist Studies ay naniniwala na ang lipunang Pilipino ay nananatiling Mala-Kolonyal at Mala-Pyudal, na ang lahat ng mga anti-mamayan na polisiyang ipinapatupad ng gobyerno ay iniaanak lamang nitong sistemang ito kung kaya malakas ang kampanya ng CNS na sama-samang bakbakin ng mga mamamayan ang nabubulok nang sistema sa pamamagitan ng paglahok sa Pambansa-Demokratikong pakikibaka ng mga mamamayan.

Ang pamunuan ng Center for Nationalist Studies kasama ang buong kasapian nito ay patuloy na magmumulat, maglilingkod at makikibaka patungo sa Pambansang Demokrasya na may diin sa muling pagsisindi ng Kilusang Pag-aaral dahil naniniwala ang CNS na ito ang natatanging solusyon sa isang Kolonyal, Komersyalisado at Pasistang sistema ng edukasyon.

Sa pagsilang ng lipunang malaya.


MABUHAY ANG IKA-28 ANIBERSARYO NG CENTER FOR NATIONALIST STUDIES!

ISULONG ANG MAKABAYAN, SYENTIPIKO AT MAKAMASANG SISTEMA NG EDUKASYON!

MABUHAY ANG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG PAKIKIBAKA NG MGA MAMAMAYAN!


January 28, 2010